Civilization IV Článek Civilization 4 - tipy & triky (1. část)

Civilization 4 - tipy & triky (1. část)

David Vlach

David Vlach

6. 12. 2005 23:55
Reklama

Města a jejich struktura

"Božská přirozenost nám dala polnosti, lidské umění vystavělo města."

–Varro

Hned na začátku hry se váš osadník ocitne na místě, které bude samotnou hrou navrženo jako místo vhodné pro stavbu města. Na vás je aby jste zvážili zda, se někde v blízkém okolí nenachází místo lepší. Nejlepším způsobem je použít pohled na suroviny (Ctrl–R). Suroviny, které jsou výhodné hlavně ze začátku jsou ty, jež produkují jídlo, bez kterého se města nemohou rozvíjet. Všechny suroviny se nemusí nacházet v bezprostřední blízkosti města, ale pokud jsou v jeho dosahu můžete při jejich obsazení dělníkem získat mnohem více. Neplýtvejte ale hledáním místa na svoje první město moc času, protože se tak připravíte o roky, které můžete věnovat výzkumu. Také nezapomeňte, že hned po postavení má město velikost pouhé 3x3 čtverce.

Jakmile bude město stát, budete na vás čekat volba první produkce. Tou musí být dělník, který vám může zpřístupnit jednotlivé suroviny a vystavět vylepšení, které zvedají hodnotu jednotlivých políček. Ke většině z nich se samozřejmě musíte dopracovat pomocí výzkumu. Jako první se pusťte do vytvoření staveb na políčkách se surovinami a jejich následné spojení s městem pomocí cest. Dále pak postupujte podle terénu v okolí města, přičemž dbejte na vyváženost mezi farmami (jídlo), zástavbou (peníze) a doly, případně dílnou (produkce).

Se stavbou druhého města byste neměli moc zahálet. Lepší je nechat svou říši rozrůstat už na začátku, protože v pozdější fázi hry, by mohla být celá planeta obsazena a volné místo na postavení města by se hledalo hůře než poctivý politik. Jakmile se i druhé město dostane z kojeneckého věku, začněte stavět další a pokračujte až budete mít alespoň čtyři nebo pět měst. Pak už budete pravděpodobně obklopeni jinými civilizacemi a stavba nových měst by mohla probíhat jen uvnitř vaší země. Zde záleží na volbě vaší strategie. Můžete se snažit mít co největší populaci a města zakládat s malými odstupy nebo se zaměřit na zisk co největší části plochy a strategicky umísťovat města do odstupu zhruba 8–10 políček.

Se stavbou některých budov se vám otevře možnost použití některých specialistů. Město se snaží většinou rozmisťovat svoje občany rovnoměrně tak, aby nebyl ničeho nedostatek, ale někdy se přeci jenom vyplatí přeorganizovat strukturu pro momentální potřebu. Každý specialista přidá pár bodů k přírůstku svého řemesla (vědec – výzkum, umělec – výzkum, kultura, řemeslník – produkce) a navíc někteří specialisté přidávají také přírůstek k narození Velké osobnosti. Některé budovy vám poskytnou určité specialisty zdarma, takže kvůli nim nemusíte odebírat civilisty z práce na okolních políčkách města. Počet specialistů je určen počtem podpůrných budov, které máte ve městě postaveny a také režimem, kterým vládnete. Jedním ze specialistů je i naštvaný občan, který vzniká když je nespokojenost ve městě větší než spokojenost. Rozdíl těchto čísel také značí kolik bude nespokojených občanů. Spokojenost se dá zvýšit budováním staveb jako jsou kostely, chrámy a další občanům prospěšné budovy. Dalším neduhem, který může potkat vaše města je špatný zdravotní stav občanů. Některé budovy a také například zavlažovaná pole, znečišťují životní prostředí, jakmile stoupne hodnota znečištění nad hranici zdravotního zajištění města, zvýší se vám spotřeba jídla o přebytek znečištění. To může vyvolat nedostatek potravin a tím pádem i úbytek obyvatelstva ve městě. Dávejte si tedy pozor jaké budovy stavíte a snažte se konstruovat také budovy zvyšující zdraví občanů (akvadukt, nemocnice, obchody).

Poslední věci, kterou se budu v kapitole o městech zabývat jsou divy světa. Ty vám pomohou získat velkou výhodu nad ostatními civilizacemi a rozvíjet svou říši ještě rychleji. Jenže ne všechny divy světa mohou vydržet až do konce věků a tak s některými vynálezy zanikají výhody některých divů světa. Je tedy nesmyslné stavět div světa, který zaniká z objevením kalendáře, když kalendář vynaleznete za několik kol po dokončení stavby divu světa. Chce to pořádně promyslet jaký bude směr vašeho budoucího výzkumu. Naštěstí existuje i pěkná řádka divů, jejichž výhody vám vydrží až do roku 2050. Krom divů světa existují také divy národní, které může vystavět každá civilizace a které většinou pozitivně ovlivňují produkci Velkých osobností a kultury. OBR. 1 OBR. 2

Náboženství

"Dobyvatelé musí znát mechanizmus všech náboženství, musí umět mluvit se všemi. Musí dokázat být Mohamedem v Egyptě a katolíkem ve Francii."

–Napoleon Bonaparte

Zavedení náboženství do civilizace je dle mého názoru výborným tahem. Pomocí náboženství lze, stejně jako ve skutečnosti, ovlivnit spoustu důležitých věcí. Vynalezení některého z nich by mělo být jedním z prvních kroků. Je úplně jedno, které z náboženství obsažených ve hře si zvolíte, protože žádné z nich není ani lepší ani horší (pouze některé z pozdějších náboženství vám poskytnou jednoho misionáře zdarma). Takže záleží čistě na vašem vkusu a strategii výzkumu. Pokud se v některém z vašich měst rozšíří náboženství budete moci postavit některou z náboženských budov (kostel, klášter, chrám), které zvyšují přírůstek kultury a spokojenosti. Pokud přijmete některé z nich za své státní náboženství získáte hned několik výhod. V každém městě, ve kterém bude vaše statní náboženství se zvedne spokojenost a kultura o jedna. Město ve kterém dojde k objevení náboženství se automaticky stává svatým městem a vy uvnitř můžete, za pomoci proroka (viz. Velké osobnosti) postavit svatyni, která vám krom zvýšení spokojenosti a kultury, přinese také zlato za každé město, ve kterém je rozšířeno vaše státní náboženství. Také se postará o automatické šíření daného náboženství ve vaší zemi.

Šíření náboženství za hranice vaší země je možné také provádět cíleně za pomoci kněží a mnichů. Proč se vlastně snažit o rozšíření náboženství? Jednoduše proto, protože pokud bude mít sousední civilizace ve svých městech rozšířeno vaše státní náboženství, můžete se pokusit požádat o obrácení tamní víry na tu vaši, což vám přinese výborné diplomatické vztahy (hodnota může být až +6). Naopak pokud máte jiné náboženství vztahy s ostatními civilizacemi nebudou tak vřelé. Dalším faktorem jsou již výše zmiňované zisky svatyně za každé město s vaší vírou. OBR. 3 OBR. 4

Kultura

"Kultura člověka je lepší než jeho zlato."

–Arabské přísloví

Kultura je jedním z hlavních ukazatelů vyspělosti vaší civilizace. Ovlivňuje také hranice vašich měst a tudíž celé vaší civilizace. Aby se hranice vašeho města rozrostly, musí vaše kultura dosáhnout určité hranice. Pro první postup je to 100, pro druhý 500, pro třetí 5000 a jakmile město překročí hranici 50 000, stává se legendárním městem. O zvyšování přírůstku kultury se starají budovy jako je na začátku obelisk, knihovna a většina divů světa. Některé stavby přidávají přírůstek a jiné ho zvyšují procentuálně. Kulturu by jste určitě neměli zanedbávat, protože čím je město větší tím více surovin je možno obhospodařovat a tím větší jsou zisky. Dalším Pokud hranice kultury vašeho města budou sousedit přímo s cizím městem nebo jej dokonce obklopovat, můžete cizí město během několika tahů získat do své říše. Ve městě totiž proběhne revoluce a pokud bude úspěšná stane se město bez vyhlášení války (diplomatické vztahy ale mírně utrpí) součástí vaší civilizace. Pro ten to typ zabírání území existuje přímo strategie, která je popsána níže v sekci Velké osobnosti. Pokud dobijete cizí město musíte, začít vytvářet novou kulturu od začátku. Proto se vyplatí pustit se hned po dobytí města právě do staveb kulturního zaměření, aby jste o město po několika tazích nepřišli revolucí. Jednou z nejlepších a nejvděčnějších budov je divadlo, které je nenáročné na výstavbu a poskytuje velice dobrý základ pro rozvoj kultury. OBR. 5 OBR. 6

V druhé části návodu: Velké osobnosti, Vláda, Výzkum a vedení civilizace
Reklama
Reklama

Komentáře

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

Google Seznam
Reklama
Reklama