Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Po atomové válce zbyla ze světa krutá pustina bez jakýchkoliv zákonů a pravidel. Skupinky lidí, které přežily, se spolu spolčují v naději, že budou moci odolat nájezdům banditů, mutantů a zvířat postižených radiací, pohybujících se volně po zemi. Bratrstvo oceli je skupina technicky založených rytířů snažících se o znovuzískání lidského blahobytu pomocí vědy, která dává lidem naději - i když jsou jejich metody sobecké, násilnické a kruté. Na druhou stranu bratrstvo stále hledá nové členy. Bratrstvo oceli chce Tebe! Jakožto člen spravedlivého bratrstva budeš během vražedných taktických misí velet jednotce šesti vojáků. Dovednosti, vlastnosti a bojové techniky tvého týmu budou plně využívány, všechny se budou časem zlepšovat - za předpokladu, že přežiješ.

Platformy
Windows PC
Reklama
Reklama
Reklama