Knights and Merchants

Knights and Merchants

Vaše vlast je v nebezpečí. Jako kapitán osobní stráže jsi krále chránil dlouhé roky jako věrný služebník. Ale běda! Bolest a žal způsobily, že tvůj udatný král náhle valem zestárl. Pod vedením falešného prince se sbírají ničemné síly, aby způsobily králův pád.. Bratrovražedná válka pustoší jindy tak plodné krajiny říše. Převezměte vrchní velení nad oddíly věrnými králi! Osvoboďte provincii za provincií od jařma útlaku! Budujte rozkvétající osady s kompletně fungujícím hospodářstvím. Vyzbrojte vaše oddíly a táhněte proti nepřátelům! Splňte tyto úkoly a královi poddaní budou opět moci žít svobodně a v míru.

Platformy
Windows PC
Reklama
Reklama
Reklama