spore-kvety-zla-aneb-pribeh-druhy
Spore Článek Spore – Květy zla aneb Příběh druhý

Spore – Květy zla aneb Příběh druhý

Blixa

Blixa

5. 9. 2008 22:43 5
Reklama
Reklama

Bitva u Velkého drobku

2 miliardy, 800 milionů let před příchodem Velké tlamy

Spore – Květy zla aneb Příběh druhý
Temný národ Iad poprvé povstal o půlnoci ze čtvrtka na pátek, 2 800 000 000 př. p.v.k. Stovky a stovky let pracovaly celé generace vědců na rozlousknutí informace ukryté v prastaré zkamenělině. Neúspěšní byli posíláni do prvních linií v řadě galaktických válek, až se nakonec přeci jenom objevil vědec dostatečně schopný na to, aby odhalil podrobnosti o samotných prvopočátcích našeho ďábelského impéria. Z genetického záznamu se mu podařilo vypreparovat kolektivní vzpomínky vztahující se k první velké bitvě, která se odehrála ve špinavé kolébce našeho národa, v louži hnisu vytékajícím ze samotného nitra rozžhavené země. Dovolujeme si citovat: „HMMM... ČERVENÁ. MŇAM. TO JE DOBROTA. ZELENÁ. PCHTFLTM! TFUJTAJXL. ASI ZKAŽENÉ. A ZASE ČERVENÁ. PARÁDA. HA! NECH TO BEJT, TY PREVÍTE! TO JE MOJE! CHCÍPNI!“ Další informace se zachovat nepodařilo (onen schopný vědec byl tak z rozhodnutí našeho vůdce milostivě popraven), nicméně pověsti vyprávěné starci během dlouhých cest vesmírem hovoří o tom, že právě tehdy se našim buněčným předkům vyvinula první, značně primitivní kusadla. Slepé vývojové větve prý byly vybaveny dokonce i obrannými jedovými buňkami, které vypouštěly smrtící látku a pomáhaly pak při útěku, jak je ale všeobecně známo, tyto spekulace prohlásil slovutný imperátor Blixov MDXXXII. před mnoha stovkami let za rouhačství. Národ Iad z boje nikdy neutíká!

Bitva na Temném vrchu

15 milionů, 196 tisíc let před příchodem Velké tlamy

Spore – Květy zla aneb Příběh druhý
Doba kdy se odehrála bitva na Temném vrchu byla pro Iad nejtěžší zkouškou. Hlad doprovázel naše prapředky na každém kroku a na jejich velkolepé hnízdo si dělaly zálusk různé nižší, ale o to agresivnější formy života. Bitva na Temném vrchu je příběhem legendárního válečníka Blixokleita a jeho věrné smečky. Blixokleitós byl vůdcem se vším všudy, dlouho trpělivě vyrážel na lov, aby udržel svou zprvu skromnou smečku pohromadě. Postupem času se k němu přidali další druhové a společně šířili slávu svého rodu po širokém okolí. Jen Temný vrch odolával. Blixokleitós se mnohokrát pokoušel vyzrát na pána Temného vrchu, obrovského prasoptáka Kamilopeia, ale neměl štěstí. Kamilopeios byl obrovský a svou silou mnohonásobně převyšoval Blixokleitovu družinu. Nás hrdina se samozřejmě nechtěl snížit k něčemu tak ubohému jako je vyjednávání a přátelení se s jiným druhem, ale Kamilopeiosova rozpínavost a žravost ohrožovala všechno kolem. Všechna zvířata z širokého okolí zmizela a Blixokleitos musel dokonce ve chvílích zoufalství sáhnout po listí a koříncích, které ale již jeho na maso navyklý žaludek nebyl s to strávit. Ale pak přišlo vysvobození. V Blixokleitově hnízdě se narodilo nové dítě rodu Iad. Bylo to dítě, jaké nikdo neviděl, jeho čelisti byly již po narození silou srovnatelné s dospělým Iad, jeho paže byly delší a jeho rychlost by se dala rovnat s bleskem. Jakmile dítě vyrostlo, udatný Blixokleitos jej jmenovat za hlavního válečníka své družiny a rozhodl se znovu zkusit štěstí a vyrazit směrem k pokoření Temného vrchu. Co vám budeme povídat, byl to boj na život a smrt. V jednu chvíli to vypadalo, že nezkušený mladý válečník zhyne stiskem Kamilopeiových nestvůrných rukou, ale Blixokleitós jej mohutným skokem zachránil. I stanul Blixokleitós tváří v tvář osudovému nepříteli a při nerovném boji zemřel. Mladý válečník se ale vrhl neohroženě na oslabeného vraha svého zachránce a po lítém boji jej skolil. Stal se novým vůdcem družiny a navždy oslavoval sílu a odvahu svého předchůdce. Zplodil pak mnoho a mnoho dětí, všechny se silou podobaly jemu a národ Iad se opět přiblížil své budoucí slávě.

Bitva o Jenůfčiny pláně

756 000 let před příchodem Velké tlamy

Spore – Květy zla aneb Příběh druhý
Kmen rodu Iad rostl a doby velkého Blixokleita byly takřka zapomenuty. Vítězství v bitvách se totiž stala pro naše předky něčím tak běžným, jako dýchání smrdutého vzduchu naší planety. Všechny živočišné druhy se musely sklonit před mohutnými čelistmi Iad. Jen na jihu stále v chudobě a strachu před hněvem Iad přežívala jedna vesnice. Měla růžovou barvu a její obyvatelé se neuvěřitelně rychle množili. Iad si dlouho vzdálených jižních plání nevšímali. Lovci lovili v okolních lesích dostatek zvěře, rybáři chytali dost ryb a celý kmen žil nadmíru spokojeně. Jednou se ale stala nepříjemná věc. Mladá Iadka jménem Jenůfka se vydala daleko od své vesnice a cestou zabloudila. Osud ji odvedl až daleko na jih, co by kamenem dohodil do Růžové vesnice. Její bláhový náčelník jí vyslal na přivítanou delegaci, která začala kolem vystrašené Jenůfky tančit, zpívat a hrát na nějaké divné nástroje. Jenůfka, pravé dítě svého rodu, nemohla zareagovat jinak. Nejbližšímu zpěvákovi ukousla hlavu, hráči na loutnu ukousla ruce a tanečníkovi se vrhla okusovat nohy. Bohužel, lid z Růžové vesnice byl ve velké přesile a jeho zbabělí obyvatelé ubili Jenůfku k smrti. Vesnice Iad truchlila několik dnů. Velký náčelník Blixoun velmi dobře věděl, že Jenůfčina krev musí být vykoupena krví nových nepřátel. Svolal ke kmenovému ohni všechny své bojovníky, rybáře vybavil sekerami, muzikanty vybavil luky a tři noci od Jenůfčiny smrti zavelel k útoku na Růžovou vesnici. Bitva ale neprobíhala zpočátku příliš dobře, růžových bojovníků bylo mnoho a válečníci Iad byli málem zahnáni k ústupu. Náčelník Blixoun ale na poslední chvíli udržel svůj lid v bitvě svou tajnou zbraní – mezi nepřátelské válečníky rozházel ohnivé bouchací koule které dlouho připravoval ve své chýši. Šokovaní Růžoví se topili v plamenech a po krátkém marném boji se museli poklonit před Blixounem a jeho kmenem. Iad ale neznali slitování – celou vesnici zničili, růžové bojovníky popravili a louky, na kterých se bitva odehrála pojmenovali na počest své družky – Jenůfčiny pláně.

Bitva o Přístav smrti

80 000 let před příchodem Velké tlamy

Spore – Květy zla aneb Příběh druhý
Sláva rodu Iad se konečně rozšířila po celé planetě. Zároveň s velikostí národa se ale začaly množit i některé zlé choutky v některých členech Rady starších. Ti odešli z hlavního města a jali se zakládat po celé planetě další městečka, která se vzpírala poslušnosti. Někteří z nich se dokonce snažili hlásat nepřípustnost války, mírovou cestu a dokonce i uctívání nějakých pochybných bohů! Vypukla občanská válka a trvala mnoho, mnoho desítek let. Zarputilí bojovníci na všech stranách odmítali vyjednávat, příměří měla jepičí život a zápasy o drahocenné Koření neustávaly ani při velkých svátcích a výročích slavných bitev. Bylo jasné, že celá planeta spěje ke zničení ve víru války. Hlavní město Iad Jersey bylo stále nejsilnější a disponovalo největší armádou, ale jeho pozice byla oslabena. Pak se ale k moci dostal starosta Bill Blixton. Pod jeho vedením se hlavní město začalo pomocí modernizovaného loďstva zmocňovat vodních zdrojů Koření a pozemní a letecké jednotky mezitím bránily stávající pozice. Postupem času se Iad Jersey stalo ekonomicky mnohem silnější než dříve a násilím začalo obsazovat okolní menší města. Rozhodující bitva se ale odehrála až o mnoho let později, v době kdy byl Bill Blixton již na pokraji stáří. Rozhodnutí obsadit Přístav smrti vypadalo na první pohled jednoduše – vyslání tří křižníků proti jednomu obrannému křižníku nepřítele bohatě stačí. A taky že ano. Blixton se tak dostal ke třem velmi bohatým zdrojům koření a jako chytrý vůdce neinvestoval do školství, zdravotnictví nebo dopravy, nýbrž do vývoje nových zbraní. Během krátké chvíle se jeho lidem, povzbuzeným nechutně vysokými prémiemi za odvedenou práci, podařilo vynalézt ultimátní zbraň. Bombu, která sjednotí celý národ Iad zpět pod krutovládu jednoho moudrého lídra. Blixton neváhal, jediným stisknutím tlačítka zničil všechna nepřátelská města na planetě a stal se tak neomezeným vládcem, který měl Iad vést k dalším vítězstvím. Blixton Sjednotitel. Ano, tak mu říkali. A tak mu budou říkat navždy.

Bitva o planetu Kostrea

0 let před příchodem Velké tlamy

Spore – Květy zla aneb Příběh druhý
Tisíce let trvalo než potomci Blixtona Sjednotitele zjistili, že ve vesmíru nejsou sami. Odhalili, že jejich rodná planeta je jen drobným zrnkem písků v obrovské prázdnotě nekonečného prostoru. A že podobných zrnek je v něm rozeseto více, než si kdy dokázali představit. Cíl byl přitom jednoduchý a nesl se v duchu toho, k čemu jsou všechny děti Iadu učeny od samotného narození. Vesmír nebyl hrozbou – byl příležitostí k další expanzi, k dobývání, plundrování a šíření strachu z nového Impéria. Iad se hodlali jako kobylky vrhnout na okolní planety, kolonizovat je a zahubit všechny formy odporu. Cesta k nadvládě byla ale mnohem těžší než si původně mysleli. Mimozemšťané kladli nečekaně tvrdý odpor, byli početnější a v mnoha bitvách i silnější. Iad se nechtěli uchýlit k porušení svých dávných tradic a odmítali obchodovat nebo vyjednávat. Zároveň ale chtěli ovládnout vesmír a čistou silou najednou neměli šanci na úspěch. Legendární střed vesmíru je lákal více než cokoliv jiného, a tak jim nezbývalo, než se odhodlat k nesmělému obchodování a k uzavírání spojenectví. Nebylo to jednoduché – Iad nikdy nic podobného nedělali a zkušenosti ostatních planet byly v tomto ohledu mnohem větší. Postupem času se ale Iad přeci jenom začali rozrůstat, obydlovat nové planety a pronikat hlouběji do vesmíru. Až jednoho dne narazili na planetu. Krásnou, zelenou planetu, která vypadala jako to nejvhodnější místo k založení nové kolonie. Raketa Iad přilétla nad její povrch a už už se chystala spustit transformační proces.

A pak přilétli Hrubeši. A to byl konec temného Impéria Iad. Čest jeho prohnilosti!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

Hrej.cz je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým Hrej.cz